Po akceptacji naszego pomysłu, przystępujemy do zrobienia prototypu gry, co umożliwia pokazanie już we wstępnej wersji, jak ona działa.