Od tego rozpoczyna się nasza praca nad koncepcją gry, która spełniałaby Państwa oczekiwania. Na tym etapie przygotowujemy wstępne informacje na temat działania gry (mechaniki), proponowanej tematyki oraz szkic podstawowych elementów.