UROKI MILANÓWKA

Grę można zakupić w następujących miejscach w Milanówku:
  • Księgarnia Kamix przy ul. Warszawskiej 28
  • Kiosk przy ul. Słowackiego
  • Kredens z pamiątkami - sklepik Centrum Informacji Turystycznej w MCK przy ul. Kościelnej 3
  • Księgarnia Milanowska przy ul. Kościuszki 20
oraz w sklepie internetowym QBUM i w siedzibie RegioGames: ul. Poznańska 17b, 05-870 Błonie.
Cena: 70,00 zł + koszt przesyłki


MAZOWSZANIE

Gra wyprodukowana została na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i dostępna jest w Lokalnych Centrach Kompetencji na terenie województwa mazowieckiego.

Dla tych wszystkich, którzy chcą posiadać grę na własność, istnieje możliwość odkupienia egzemplarzy autorskich.
Autorskie egzemplarze można zakupić w siedzibie RegioGames: ul. Poznańska 17b, 05-870 Błonie lub w sklepie internetowym QBUM.
Cena: 86,10 zł + koszt przesyłki


CHROŃ PRZYRODĘ Z CELNIKAMI

Gra wyprodukowana została na zlecenie Izby Celnej w Warszawie i rozdawana była przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Warszawie i Izby Celnej w Szczecinie w 40. szkołach województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego w ramach projektu współfinansowanego z funduszy norweskich "Bezpieczeństwo w strefie Schengen - zwiększenie skuteczności działań funkcjonariuszy celnych z regionów Mazowsza i Pomorza Zachodniego w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną".

Dla tych wszystkich, których nie objęła działalność promocyjna tych instytucji i nie otrzymali darmowych egzemplarzy gry, istnieje możliwość odkupienia egzemplarzy autorskich.
Autorskie egzemplarze można zakupić w siedzibie RegioGames: ul. Poznańska 17b, 05-870 Błonie lub w sklepie internetowym QBUM.
Cena: 50,00 zł + koszt przesyłki