Ryvu Drug Hunters

Ryvu Drug Hunters

RYVU Drug Hunters WYZWANIE: Jak opowiedzieć w grze o odkrywaniu małocząsteczkowych związków chemicznych o potencjale terapeutycznym w onkologii i wprowadzaniu na rynek leków? Jak przedstawić skomplikowany proces biotechnologiczny? I jak pokazać wieloaspektowe...