Chroń Przyrodę z Celnikami

Chroń Przyrodę z Celnikami

Chroń Przyrodę z Celnikami WYZWANIE: tyle okazów CITES zatrzymali polscy celnicy w 2021 r. Jak uwrażliwić na problematykę handlu okazami roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem i ograniczyć nielegalny przewóz takich artefaktów przez granicę?  Zgrajmy się i zróbmy...